English_button Serbian_button

Dobrodošli na internet prezentaciju Udruženja ISPOR Srbija

Pozivamo Vas da na vreme rezervišete mesto na kursevima koje je akreditovao Naučni odbor
Udruženja ISPOR Srbija i koje organizujemo tokom proleća 2016. godine:


Četvrti međunarodni kongres
zdravstvene ekonomije i istraživanja ishoda

Beograd, 23-24. septembar 2016. godine

ISPOR Srbija Kongres Prezentacije

ISPOR Srbija Kongres Agenda

Izveštaj sa 6. jadranskog kongresa farmakoekonomike
i istraživanja ishoda na Bledu
Slovenija, 21-24. april 2016. godine


Vladimir Zah je, kao predsedavajući CEE mreže pozdravio skup i uputio na unapređenje saradnje svih aktera koji se u regionu bave farmakoekonomikom i istraživanjem ishoda bilo kroz regionalne podružnice ISPOR udruženja, bilo kroz različita druga udruženja, sa tim da je naglasak bio
na velikom broju novih projekata koji se realizuju kroz podruznice lokalnih ISPOR udruženja.
Tim povodom su svi pozvani da se u pomenute projekte uključe kroz rad
lokalnih ISPOR udruženja.

Fokus kongresa je bio na proceni zdravstvenih tehnologija kao opšteprihvaćenom alatu
za planiranje zdravstvene zaštite. U tom smsilu je organizovan okrugli sto “Budućnost procene zdravstvenih tehnologija i izazovi u vezi sa refundiranjem inovativnih tehnologija u CEE zemljama”.
Učesnici okruglog stola bili su Dragana Atanasijević (Srbija), Livio Garattini (Italija),
Zoltan Kalo (Mađarska), Mitja Kos (Slovenija), Dorjan Marušič (Slovenija), Oana Mocanu (Rumunija), Siniša Varga (Hrvatska), Dinko Vitezić (Hrvatska).

U okviru panela koji je bio posvećen ulozi i značaju podataka i registara pacijenata u procesu donošenja odluka, Dragana Atanasijević je upoznala skup sa skoro osnovanom
nacionalnom platformom za edukaciju pacijenata kroz prezentaciju
“Osnaživanje pacijenata u proceni zdravstvenih tehnologija – EUPATI Srbija”,
a Vladimir Zah je upoznao auditorijum sa aktivnostima koje zajednički na tom polju realizuju
CEE mreža ISPOR udruženja i EUPATI i pozvao prisutne da se u svojim sredinama aktiviraju
po pitanju osnivanja ENP platformi.
ISPOR Makedonija je, tim povodom, najavio osnivanje nacionalne platforme u septembru mesecu ove godine.

Udruženje ISPOR Srbija je obavestilo prisutne o organizovanju Četvrtog međunarodnog kongresa zdravstvene ekonomije i istraživanja ishoda u Beogradu u septembru 2016. godine i pozvalo
da se prijave za učešće na panel diskusijama i poster prezentacijama.


Jednonedeljni kurs Kragujevac, 10-16. april 2016. godine
“Izrada farmakoekonomske aplikacije za uvođenje
novog leka na Listu lekova”

u saradnji sa Udruženjem MEDRAT,
predavač prof. dr Slobodan Janković Univerzitet Kragujevac.

Program kursa i više informacija na:
http://www.medrat.edu.rs/Latinica/trening05.html